Jak kupić - sprzedać nieruchomość?

photo

Zaświadczenie ze spółdzielni o braku zadłużeń, jeśli nie ma na lokalu założonej Księgi Wieczystej w zaświadczeniu musi pojawić się wzmianka o tym fakcie oraz oświadczenie spółdzielni o braku przeciwwskazań do założenia Księgi Wieczystej – zaświadczenie nie może być starsze niż jeden miesiąc.


 

Dokumenty potrzebne przy sprzedaży nieruchomości:


Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:

 • Podstawa nabycia czyli przydział lokalu, umowa o spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub akt notarialny.
 • Zaświadczenie ze spółdzielni o braku zadłużeń, jeśli nie ma na lokalu założonej Księgi Wieczystej w zaświadczeniu musi pojawić się wzmianka o tym fakcie oraz oświadczenie spółdzielni o braku przeciwwskazań do założenia Księgi Wieczystej – zaświadczenie nie może być starsze niż jeden miesiąc.
 • Jeśli jest założona KW dla lokalu niezbędny jest odpis – nie może być starszy niż jeden miesiąc.
 • Odrębna własność lokalu mieszkalnego.
 • Podstawa nabycia czyli akt notarialny zakupu nieruchomości.
 • Aktualny odpis Księgi Wieczystej – nie może być starszy niż jeden miesiąc
 • Zaświadczenie od zarządcy nieruchomości o braku zadłużeń czynszowych.


Dom : 

 1. Podstawa nabycia- akt notarialny zakupu nieruchomości.
 2. Mapka ewidencyjna.
 3. Wypis z rejestru gruntu. 
 4. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy. 
 5. Aktualny odpis Księgi Wieczystej – nie może być starszy niż jeden miesiąc.

 


Dom w stanie surowym:

 1. Podstawa nabycia – akt notarialny zakupu działki.
 2. Mapka ewidencyjna.
 3. Wypis z rejestru gruntów.
 4. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy.
 5. Aktualny odpis Księgi Wieczystej – nie może być starszy niż jeden miesiąc.
 6. Pozwolenie na budowę z klauzulą prawomocności.
 7. Dziennik budowy.
 8. Dokumentacja techniczna budynku – projekt zatwierdzony do budowy.


 

Działki:

 1. Podstawa nabycia – akt notarialny zakupu działki.
 2. Mapka ewidencyjna.
 3. Wypis z rejestru gruntów.
 4. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy.
 5. Aktualny odpis Księgi Wieczystej – nie może być starszy niż jeden miesiąc.
 6. Jeśli nie ma ustanowionego planu zagospodarowania przestrzennego to warunki zabudowy działki.

 

Lokal użytkowy:

 1. Podstawa nabycia czyli akt notarialny zakupu nieruchomości
 2. Aktualny odpis Księgi Wieczystej – nie może być starszy niż jeden miesiąc


Gdy uzyskamy prawo do nieruchomości poprzez spadek:

 1. Postanowienie spadkowe bądź akt notarialny poświadczenia ziedziczenia.
 2. Zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające zapłatę podatku od spadku bądź zaświadczające, iż podatnik został z podatku zwolniony.
photo

Sprawdź księgę wieczystą

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
/ /
rssSubskrybuj kanał RSS Co to jest?