Umowa dzierżawy lokalu użytkowego

Umowa dzierżawy lokalu użytkowego

 

 

 

Strony:

 

 

Dzierżawca
Wydzierżawiający

Forma: Pisemna
Podstawa prawna: Kodeks cywilny
Opis: Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy lokal użytkowy do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

 

 

Przykładowa umowa:

 

Masz pytania, wątpliwości? NAPISZ DO NAS!