Protokół zdawczo- odbiorczy

Protokół zdawczo– odbiorczy mieszkania sporządzany jest przy przekazywaniu określonych wartości materialnych znajdujących się w nieruchomości. Czynności zdawczo – odbiorcze uczestniczą zwykle dwie strony: zdająca (najemca) i odbierająca (wynajmujący- z reguły właściciel). Celem tego protokołu jest stwierdzenie stanu faktycznego,  jaki istnieje w czasie przekazania określonych wartości jednej stronie przez drugą (stan liczników, stan zajmowanego lokalu, sprzętów będących na wyposażeniu itd.).

 

 


 

   

Umowę można pobrać TUTAJPRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

"Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony"

"Wypowiedzenie umowy najmu"

"Umowa dzierżawy gruntu rolnego"

"Umowa dzierżawy"

"Umowa wynajmu"