Ogólnie o umowach

Umowa– w prawie cywilnym to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Według bardziej szczegółowej definicji umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi.

 

Rodzaje umów cywilnoprawnych:

- umowa sprzedaży

- umowa najmu

- umowa darowizny

- umowa o roboty budowlane

 

Zachęcamy do przeczytania ciekawych opisów do umów nieruchomości. Można je pobrać na swój komputer w formacie .pdf oraz .doc . Jeśli którejś umowy brak, proszę napisać na adres e-mail kontakt@powad.pl i w ciągu 24 godzin dodamy daną umowę.